Ασφαλές Διαδίκτυο

Το Διαδίκτυο έχει πολλές δυνατότητες τις οποίες μπορούμε να ανακαλύψουμε και να αξιοποιήσουμε. Είτε χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο για ψυχαγωγία, είτε για μάθηση, είτε για επικοινωνία, έχουμε στα χέρια μας εργαλεία και πηγές που μπορούν να μας προσφέρουν δυνατότητες που να ενισχύουν τη ζωή μας στην κοινωνία του 21ου αιώνα. Η αξιοποίηση του Διαδικτύου και των δυνατοτήτων του έχει ως προϋπόθεση την ορθή χρήση του. Η άγνοια, αλλά και η έλλειψη δεξιοτήτων χρήσης των νέων τεχνολογιών είναι δυνατό σε κάποιες περιπτώσεις να οδηγήσουν σε άβολες καταστάσεις ή ακόμη και σε κάποιο κίνδυνο.

Οι κυριότεροι κίνδυνοι που συνεπάγονται από τη χρήση του Διαδικτύου είναι: Ακατάλληλο Περιεχόμενο, Ανεπιθύμητα Μηνύματα (Spam), Αποξένωση, Αποπλάνηση (Grooming), Βίαια Παιχνίδια, Εθισμός (Internet Addiction), Εκφοβισμός (Cyber bullying), Επιβλαβείς Συμπεριφορές, Ηλεκτρονικός Τζόγος, Ιοί (Virus), Παιδική Πορνογραφία, Παραβίαση Ιδιωτικότητας, Παραπληροφόρηση (Misinformation), Παραποίηση Γλώσσας, Υποκλοπή Προσωπικών στοιχείων (Phishing), Φυσικές Παθήσεις.

Ο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου έχει σχεδιάσει και αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό που έχει στόχο την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και γονέων αλλά και άλλων ενδιαφερομένων σε θέματα ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου.

Παράλληλα, προκηρύσσει διάφορα προγράμματα στα οποία μπορούν οι σχολικές μονάδες να συμμετέχουν (π.χ. Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο, Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο, διαγωνισμός παραγωγής σύντομου βίντεο από μαθητές). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου θα πρέπει να προωθήσετε με τη βοήθεια του Τοπικού Συντονιστή του σχολείου σας τη λειτουργία της υπηρεσίας SAFE INTERNET της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.

Οι Διευθύνσεις των σχολείων πρέπει, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και πριν τα παιδιά χρησιμοποιήσουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, να βεβαιωθούν ότι βρίσκεται σε λειτουργία η υπηρεσία. Σε περίπτωση που κάποιοι υπολογιστές δεν έχουν εγκατεστημένο το SAFE INTERNET, θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα τον σύμβουλο πληροφορικής του σχολείου σας.

Παράλληλα, το ΥΠΠ προωθεί την εφαρμογή πολιτικής πρόσβασης σε διαδικτυακούς χώρους μέσα από την εφαρμογή φίλτρου στους υπολογιστές των σχολείων που διαθέτουν «business line». Στα σχολεία αυτά το Safe Internet πρέπει να αφαιρεθεί γιατί έχουν ενταχθεί πλέον κάτω από network base. Για το θέμα αυτό η Δημοτική Εκπαίδευση εκπροσωπείται στην αρμόδια Διαχειριστική Επιτροπή με ένα Σύμβουλο Πληροφορικής.

Με την ευκαιρία αυτή σας υπενθυμίζουμε ότι η χρήση των εφαρμογών του διαδικτύου από τους μαθητές θα πρέπει να γίνεται πάντοτε υπό την αυστηρή εποπτεία, παρουσία και προσοχή των εκπαιδευτικών.

Σας ενημερώνουμε ότι, οι περισσότερες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης θέτουν ως ελάχιστο όριο ηλικίας τα 13 χρόνια για να μπορεί να εγγραφεί κάποιος (π.χ. Facebook). Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η χρήση των συγκεκριμένων σελίδων στα σχολεία από μαθητές της Δημοτικής Εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αποφεύγουν να αποδέχονται προσκλήσεις μαθητών τους για να προστεθούν στην λίστα των διαδικτυακών τους φίλων . Συστήνεται όπως μιλήσετε στους μαθητές σας για τους ιστοχώρους κοινωνικής δικτύωσης και τους κινδύνους που ελλοχεύουν και να τους προτείνετε κατάλληλους ιστότοπους οι οποίοι απευθύνονται σε μικρότερα παιδιά.

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Ιστότοπος Cyber Safety - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 22/09/2020