Σχολικοί Ιστότοποι

Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας σχολικού ιστοτόπου στους εξυπηρετητές του Υ.Π.Α.Ν.

Βοηθήματα και οδηγίες για την ανάπτυξη ιστοτόπων υπάρχουν στην Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στους ακόλουθες ιστότοπους:

ΘέμαΑρχείο
Πρότυπα ιστοτόπων
Βήματα σχεδιασμού σχολικού ιστοτόπου
Βοηθήματα για ιστότοπους

Για θέματα ανάπτυξης ιστότοπων, επέκτασης του ιστοχώρου του σχολείου σας, καθώς και χρήσης διαδικτυακών τεχνολογιών, μπορείτε να επικοινωνείτε με Λειτουργούς της Υπηρεσίας Διαδικτύου και Επικοινωνίας στα τηλέφωνα 22800783/787/720.

Οι βασικές αρχές Σχεδιασμού Ιστότοπων βρίσκονται στον "Κώδικα Δεοντολογίας Χρήσης του Διαδικτύου".

Το "Έντυπο γραπτής συγκατάθεσης γονέα/κηδεμόνα για δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού και βίντεο παιδιού/παιδιών του" θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από τον γονέα/ κηδεμόνα όλων των παιδιών του σχολείου. Το έντυπο μπορεί να παραδίδεται στους γονείς στην αρχή της σχολικής χρονιάς ή κατά την εγγραφή των παιδιών στο σχολείο.