Βάση Δεδομένων Εξοπλισμού

Στη Βάση Καταγραφής Εξοπλισμού Πληροφορικής (ΤΠΕ) και Τεχνολογικού Υποστηρικτικού Εξοπλισμού Ειδικής Εκπαίδευσης, καλείστε να καταχωρήσετε όλο τον υφιστάμενο σχετικό εξοπλισμό που υπάρχει στο σχολείο σας.

Σημειώνεται ότι είναι απαραίτητο να καταχωρήσετε όχι μόνο τον εξοπλισμό που έχει αποσταλεί από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, αλλά και τον εξοπλισμό που σας έχει παραχωρηθεί δωρεάν από διάφορους φορείς. Ενημερώνεστε παράλληλα ότι δε θα πρέπει να καταχωρήσετε εξοπλισμό τον οποίο έχετε αποσύρει.

Η καταγραφή αυτή θα βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση του εξοπλισμού που υπάρχει στα σχολεία, στον ορθότερο προγραμματισμό των παραγγελιών και στη σχετική κατανομή.

Επιπλέον, θα πρέπει να γίνεται ενημέρωση της βάσης όταν υπάρχει διαφοροποίηση των δεδομένων πχ. απόκτηση νέου εξοπλισμού, απόσυρση, κλοπές.

Αναλυτικά η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε για να καταγράψετε τον εξοπλισμό του σχολείου σας δίνεται εδώ. Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε όταν θα καταγράψετε τον Τεχνολογικό Υποστηρικτικό Εξοπλισμό για α) μαθητές με ειδικές ανάγκες, β) Ειδικές Μονάδες γ) Ειδικά Σχολεία δίνεται εδώ. Περιγραφή του Τεχνολογικού Υποστηρικτικού Εξοπλισμού Ειδικής Εκπαίδευσης δίνεται εδώ.

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Βάση Καταγραφής Εξοπλισμού Πληροφορικής 22/09/2020
Οδηγός διαδικασίας εισαγωγής και επεξεργασίας Γενικού Εξοπλισμού Πληροφορικής ΤΠΕ 22/09/2020