Χρήσιμες Συνδέσεις

Εκπαιδευτικό Λογισμικό Δημοτικού (Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ελλάδας)
Ελληνική Πύλη Παιδείας
Ψηφιακό Σχολείο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού της Ελλάδας
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
European Schoolnet
Future Classroom Lab του European Schoolnet (EUN)
Learning Resource Exchange (LRE) του European Schoolnet (EUN)
Κυπριακός Επιστημονικός Σύνδεσμος Εκπαιδευτικών Αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΚΕΣΕΑ-ΤΠΕ)
Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ)
Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο