Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Οι διευθύνσεις των σχολείων μεριμνούν ώστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ελέγχεται καθημερινά, διότι θεωρείται ένας επιπλέον επίσημος τρόπος επικοινωνίας του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας με τα σχολεία, ειδικά όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν ξεχωριστά το κάθε σχολείο.

Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις όπου το σχολείο ως επίσημος φορέας πρέπει να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), επιβάλλεται να γίνεται μέσω της επίσημης διεύθυνσης και όχι μέσω άλλων προσωπικών διευθύνσεων διαφόρων ατόμων (π.χ. διευθυντή, εκπαιδευτικού και γραμματειακού προσωπικού). Τονίζεται ότι οι κωδικοί του λογαριασμού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι εμπιστευτικοί. Για σκοπούς αποφυγής τυχόν μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, συνίσταται όπως τον κωδικό του σχολείου γνωρίζει μόνο η διεύθυνση.

Για την παροχή τεχνικής στήριξης σε σχέση με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μπορείτε να αποτείνεστε στην Υπηρεσία Διαδικτύου στα τηλέφωνα 22800783/787/720.

ΘέμαΑρχείο
Βοηθήματα για Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο